Aktualności

             

Dodano: 07-10-2019 08:34

           

Dodano: 08-10-2019 08:52

          

Dodano: 15-10-2019 14:40

Specjalista ds. kadr i płac

Centrum Sportu Wilanów poszukuje specjalisty ds. kadr i płac (umowa na zastępstwo). Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 22 885 00 60 w.120 lub

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Sportu Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 26 a, 02-952 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez okres 3 miesięcy.  Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.  Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się  z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Dane kontaktowe IOD 
CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji -  są przechowywane przez okres  3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

Dodano: 14-10-2019 12:01
XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku
Zgłoszenia, przesłane do 15 listopada, powinny dotyczyć zawodników, trenerów lub drużyn sportowych z wybitnymi rezultatami osiągniętymi w 2019 roku, wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej ogólnomiejskim a także działaczy pracujących na rzecz sportu warszawskiego.
Dodano: 15-10-2019 15:41

Szanowni Państwo!!
Informujemy, że odrabianie zajęć grupowych, prowadzonych przez Centrum Sportu Wilanów  będzie odbywać się w piątki w podanych poniżej godzinach, po wcześniejszym zgłoszeniu przesłanym na adres najpóźniej do czwartku w danym tygodniu.

Odrabianie zajęć grupowych dla poszczególnych grup w piątek:
- Kijanki i Żabki – godz. 16:00
- Rybki i Delfiny – godz. 19:00
- Dorośli – godz. 20:00

Dodano: 24-09-2019 10:06
Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki
OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA