Czekaj...

Aktualności

                     

Dodano: 19 kwietnia 2021 09:00

Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
8 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 654)  zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii do 18 kwietnia 2021 r. wszystkie obiekty sportowe Centrum Sportu Wilanów pozostaną zamknięte.

Dodano: 9 kwietnia 2021 08:00

         

Dodano: 31 marca 2021 08:00

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 546)  zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wszystkie obiekty sportowe Centrum Sportu Wilanów pozostaną zamknięte (za wyjątkiem meczy Ekstraklasa PZPN Futsal na hali przy ul. Wiertniczej 26a).

Dodano: 26 marca 2021 12:47

                                 

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 m.st. Warszawa rozdaje mieszkańcom maseczki otrzymane od Agencji Rezerw Materiałowych. Każdy z mieszkańców otrzyma 4 jednorazowe maseczki ochronne.

Maseczki odbierać można od wtorku, 23 marca, od godzin porannych w 234 lokalizacjach na terenie miasta: https: //warszawa19115.pl/.
W Wilanowie maseczki można odbierać w następujących punktach i godzinach:
Centrum Kultury Wilanów, ul. Radosna 11 (przy portierni)
wt.-pt. – 12:00-18:00
Centrum Kultury Wilanów, Al. Rzeczypospolitej 14 (w patio Alto Wilanów)
wt.-pt. – 14:00-20:00
Centrum Kultury Wilanów, Plac Vogla 62 (przy recepcji)
wt.-pt. – 12:00 – 18:00
Centrum Sportu Wilanów, ul. Wiertnicza 26a (przy wejściu)
wt-śr, pt. – 9:00-16:00
czw. – 12:00-18:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów, ul. Przyczółkowa 27a.
wt.-pt. – 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2 (przy wejściu)
wt.-pt. – 8:00-16:00

 

Dodano: 22 marca 2021 12:00

Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 512)  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 20 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. pływalnie przy ul. Gubinowskiej 28/30
i ul. Wiertniczej 26a pozostaną zamknięte.

Hale sportowe oraz boiska Centrum Sportu Wilanów pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych,  mogą być udostępnione wyłącznie na potrzeby:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
    17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Podmioty, które są uprawione do korzystania z obiektów sportowych zapraszamy do kontaktu drogą mailową: .

Dodano: 19 marca 2021 19:00

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA