Czekaj...

Aktualności

Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 446) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. pływalnie przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a pozostaną zamknięte.

Hale sportowe oraz boiska Centrum Sportu Wilanów pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych,  mogą być udostępnione wyłącznie na potrzeby:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Podmioty, które są uprawione do korzystania z obiektów sportowych zapraszamy do kontaktu drogą mailową: .

 

Dodano: 12 marca 2021 14:00

Dodano: 26 lutego 2021 12:07

 

Pływalnie w Wilanowie otwarte od 12 lutego!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w ramach kolejnego etapu „odmrażania” gospodarki, Centrum Sportu Wilanów ponownie otwiera pływalnie przy ul. Wiertniczej 26a i ul. Gubinowskiej 28/30. 

Informujemy, że do 28 lutego 2021r. pływalnia przy ul. Wiertniczej 26a będzie czynna w weekendy w godz. 8:00-20:00 (ostatnie wejście o godz. 19:00), w dni powszednie w godz. 6:00-22:00 (ostatnie wejście o godz. 21:00).
Pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 będzie funkcjonować według stałych godzin tj. 6:00-22:00 w tygodniu i 8:00-22:00 w weekendy. Serdecznie zapraszamy klientów indywidualnych. 

Grafiki pływalni dostępne na stronie w zakładce - Grafiki obiektów.

Sauna pozostaje nieczynna do odwołania.  

Zachęcamy do zapisów na zajęcia grupowe i indywidualne, organizowane przez Centrum Sportu Wilanów na pływalni przy ul. Wiertniczej 26a.  Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: www.centrumsportuwilanow.pl

Serdecznie zapraszamy!!

Dodano: 11 lutego 2021 16:10

 

Dodano: 11 lutego 2021 15:20

   

Dodano: 15 lutego 2021 15:05

Szanowni Państwo!!
Informujemy, że przedłużono aktualnie obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych do 14 lutego 2021r.

W związku z tym pływalnie przy ul. Gubinowskiej 28/30
i ul. Wiertniczej 26a będą zamknięte.

Dodano: 29 stycznia 2021 11:33

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA