II Wilanowskie Zawody Pływackie Przedszkolaków
10 czerwca 2018 r. odbyły się II Wilanowskie Zawody Pływackie Przedszkolaków pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - Ludwika Rakowskiego. Uczestnicy startowali na dystansie 25 m stylem dowolnym - z podziałem na dziewczynki i chłopców oraz roczniki.


Celem zawodów była popularyzacja pływania, jako formy uprawiania rekreacji sportowej i aktywnego spędzania wolnego czasu. Umożliwiła też sprawdzenie umiejętności pływackich w sportowej rywalizacji początkujących pływaków. Młodzi uczestnicy w czasie zawodów mogli korzystać z  desek pływackich, makaronów, pływaków.
Wszyscy startujący otrzymali nagrody rzeczowe, medale i dyplomy oraz słodkie upominki.
Uczestnikom serdecznie gratulujemy!! 

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki
OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA