Aktualności

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z planowanym strajkiem nauczycieli od dnia 8 kwietnia na obiektach Centrum Sportu Wilanów dzieci w wieku szkolnym (posiadające ważną legitymację szkolną) wraz z opiekunami, będą mogły skorzystać z infrastruktury sportowej w podanych niżej godzinach: 

       1. Obiekt ul. Wiertnicza 26a
- Kryta pływalnia w godz. 8:00-15:00  (60 minut bezpłatnie) – do 45 osób w grupie
- Hala sportowa w godz. 8:00-16:00 (120 minut bezpłatnie) – do 60 osób w grupie

       2. Obiekt ul. Gubinowska 28/30
- Kryta pływalnia w godz. 8:00-15:00 (60 minut bezpłatnie) – do 30 osób w grupie
- Hala sportowa w godz. 8:00-16:00 (120 minut bezpłatnie) – do 40 osób w grupie

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy udostępnia obiekty sportowe, ale nie zapewnia opieki nad dziećmi.

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki
OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA