Czekaj...

Aktualności


Pamiętajcie!

Unikajcie wszelkich miejsc publicznych i jeżeli to tylko możliwe zostańcie w domu!

Od zeszłego tygodnia nasze boiska orlik i zdroje wody oligoceńskiej są zamknięte a działalność urzędu ograniczona!

(W związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej, o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia).


        

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA