Czekaj...

Aktualności

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19
obowiązujące na obiektach Centrum Sportu WilanówZgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, na terenie Centrum Sportu Wilanów obowiązują następujące zasady:

  1. Zachowanie dystansu społecznego (odległość 2m od siebie).
  2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zamkniętego mają obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy to osób przebywających na płycie hali sportowej oraz hali basenowej oraz w salach do ricocheta.
  3. Ograniczona liczba osób przebywających w danym obiekcie: hol główny – do 18 osób, szatnie przy hali i szatnie basenowe – do 10 osób jednocześnie (rotacyjnie do 14 osób).
  4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz własnego sprzętu rekreacyjno-sportowego dla wchodzących i opuszczających obiekt.
  5. Zalecana jednostka czasowa udostępnienia obiektów (w szczególności pływalni)  – max. 60 min.
  6. Odstęp/przerwa techniczna pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami - 15 min. (dot. hali sportowej i ricocheta).
  7. Bezpośrednio przed kasą wejściową i wyjściową, szatnią, w toaletach znajdować się może tylko jedna osoba.
  8. Brak możliwości korzystania z miejsc siedzących i ławek w poczekalni - nie zezwala się na odpoczynek i oczekiwanie, jedynie na zmianę obuwia. W obiekcie powinny przebywać tylko osoby, które biorą udział w poszczególnych zajęciach lub korzystają z pływalni.
  9. Uczestnicy po zakończeniu zajęć lub skorzystaniu z określonej usługi, są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
  10. Osoby chore, z infekcjami górnych dróg oddechowych oraz nie spełniające warunku, o którym mowa w pkt. 2. nie powinny wchodzić do obiektu.
  11. Z tenisa stołowego nie można korzystać do odwołania – brak wydzielonego i zamkniętego pomieszczenia.


Osoby, które nie przestrzegają zasad określonych w regulaminach korzystania z obiektów CSW oraz w wytycznych zawartych w obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia
PODLEGAJĄ NATYCHMIASTOWEMU WYDALENIU Z OBIEKTU SPORTOWEGO.
W przypadku naruszenia powyższych zasad – powiadamia się odpowiednie służby sanitarne lub policję.

W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2020 r.


Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA