Czekaj...

Aktualności

 Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego kolegi i pracownika Centrum Sportu Wilanów –
ANDRZEJA ZDEBSKIEGO.
Będziemy wspominać go jako osobę pogodną, koleżeńską,
zawsze chętną do pomocy innym.
Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, Rodzinie oraz Bliskim
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy

                           

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA