Czekaj...

Aktualności

Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 446) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. pływalnie przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a pozostaną zamknięte.

Hale sportowe oraz boiska Centrum Sportu Wilanów pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych,  mogą być udostępnione wyłącznie na potrzeby:

  1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Podmioty, które są uprawione do korzystania z obiektów sportowych zapraszamy do kontaktu drogą mailową: .

 

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA