Kontakt

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
ul. Wiertnicza 26a
02-952 Warszawa

Dane kontaktowe:

Dyrektor Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy

Agnieszka Borowa

Zastępca Dyrektora Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Adrian Krasucki

Obiekt Wiertnicza

Adres: ul. Wiertnicza 26a, 02-952 Warszawa
Biuro: 22 885 00 60, 22 651 52 22
Email:
Wynajem:

Obiekt Gubinowska
Adres: ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
Recepcja: 539 572 419, 22 651 52 22
Wynajem:

Obiekt Uprawna
Adres: ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa
Biuro: 22 885 00 60, 22 651 52 22
Wynajem:


Dane do faktur:

Nabywca:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP 5252248481

Odbiorca:
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Wiertnicza 26a
02-952 Warszawa


Pozostałe informacje:

Konto bankowe:
65 1030 1508 0000 0005 5108 8006
Citibank Handlowy


Administrator danych

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy (dalej CSW), reprezentowane przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - CSW jest odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
Inspektor ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy wyznaczył p. Annę Sosińską na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: ochrona.danych[at]csw.wilanow.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy/poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki
OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA