Czekaj...

Ogłoszenia

 

ZAWIADOMIENIE O KONKURSIE OFERT - LOKAL DO WYNAJĘCIA

Dyrektor Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego 0.23 z zapleczem magazynowym (łączna powierzchnia 167,53m2 ) w Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Wiertniczej 26A, 02-952 Warszawa.

Dodano: 6 września 2022 12:00

Plan zamówień publicznych na 2022 rok

Dodano: 13 stycznia 2022 13:00

Ogłoszenie o przetargu

Postępowania prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych publikowane są na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod linkiem: https://cs-wilanow.ezamawiajacy.pl 

Aktualne postępowania:

Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a.

  • Numer postępowania DTE 260.3.2021
Dodano: 4 listopada 2021 10:00

Ogłoszenie o przetargu

Postępowania prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych publikowane są na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod linkiem: https://cs-wilanow.ezamawiajacy.pl 

Aktualne postępowania:

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach sportowych Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i
ul. Wiertniczej 26a w Warszawie.

  • Numer postępowania DTE 260.2.2021
Dodano: 20 października 2021 11:00

Ogłoszenie o przetargu, informacja z otwarcia ofert

Postępowania prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych publikowane są na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod linkiem: https://cs-wilanow.ezamawiajacy.pl 

Aktualne postepowania:

Dostawa energii cieplnej do obiektów Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a w Warszawie.

  • Numer postępowania DTE 260.1.2021
Dodano: 4 października 2021 13:00

 

Zawiadomienie

Dyrektor Centrum Sportu Wilanów ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego - sklepu sportowo-spożywczego, położonego w obiekcie sportowym Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26a, stanowiącego  własność m.st. Warszawy - Dzielnicy Wilanów na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

Dodano: 18 czerwca 2021 10:00

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA