Ogłoszenia

Zawiadomienie 

Dyrektor Centrum Sportu Wilanów ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego - sklepu sportowo-spożywczego, położonego w obiekcie sportowym Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26a, stanowiącego  własność m.st. Warszawy - Dzielnicy Wilanów na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
7 maja 2014 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.  

  

Załączniki:
pdfRozstrzygnięcie konkursu
(typ: pdf, rozmiar: 196.63KB)
pdfzawiadomienie
(typ: pdf, rozmiar: 534.84KB)
pdfwzór oferty z załącznikami
(typ: pdf, rozmiar: 1.15MB)
pdfwzór umowy
(typ: pdf, rozmiar: 2.21MB)
pdfregulamin konkursu ofert
(typ: pdf, rozmiar: 1.71MB)
pdfwykaz lokali przeznaczonych do najmu
(typ: pdf, rozmiar: 268.79KB)
Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki
OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA