Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe, rozstrzygnięcie

Modernizacja hali sportowej Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.

Dodano: 18-06-2019 09:41

Zapytanie ofertowe, rozstrzygnięcie

Prace remontowo-budowlane w sali konferencyjnej należącej do Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26a w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Dodano: 29-05-2019 09:43

Zapytanie ofertowe, rozstrzygnięcie

Naprawa spoinowania płytek całej strefy mokrej tj. szatnie basenowe, pomieszczenia ratowników i płyty basenu na krytej pływalni CSW przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie - ok. 424,40 m2.


Dodano: 28-01-2019 08:36

Zapytanie ofertowe,rozstrzygnięcie
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej krytej pływalni przy
ul. Gubinowskiej 28/30 i krytej pływalni przy ul. Wiertniczej 26a w Warszawie oraz środki czystości do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji płyty basenowej pływalni


Dodano: 21-11-2018 12:03

Zapytanie ofertowe, rozstrzygnięcie 

Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26a w Warszawie.

Dodano: 20-11-2018 08:48

Ogłoszenie o przetargu, informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla obiektów Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a w Warszawie w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Dodano: 15-11-2018 16:11
Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki
OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA