Aktualności

         

Dodano: 20-03-2019 08:30

Szanowni Państwo!!
Uprzejmie informujemy, iż od dnia dzisiejszego nie przyjmujemy zgłoszeń na zajęcia indywidualne – brak wystarczającej kadry instruktorskiej.  

Dodano: 12-09-2019 09:08

Zatrudnimy Ratownika

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy poszukuje ratownika. Praca na pływalni przy ul. Wiertniczej 26a.  
Zainteresowane osoby proszę o przysłanie CV na adres

 lub tel. 22 8850060 w.101

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Sportu Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 26 a, 02-952 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez okres 3 miesięcy.  Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.  Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się  z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Dane kontaktowe IOD   
CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji -  są przechowywane przez okres  3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

Dodano: 26-08-2019 10:02


Dodano: 07-10-2019 08:16

         

Dodano: 18-09-2019 08:27

             

Dodano: 17-09-2019 13:59
Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki
OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA