Czekaj...

Aktualności

Szanowni Państwo!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 814)  zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 4 maja 2021r. dostępne będą następujące obiekty:

1. PŁYWALNIA CSW przy ul. Wiertniczej 26a
- 4-9 maja 2021r. pływalnia będzie czynna w godz. 14:00-22:00 (pon.-pt.) oraz 8:00-14:00 (sob.-ndz.)

2. PŁYWALNIA CSW przy ul. Gubinowskiej 28/30
- 4-9 maja 2021r. pływalnia będzie czynna: w godz. 6:00-22:00 (pon.-pt.) oraz 8:00-18:00 (sob., ndz.-nieczynne)

Pływalnie CSW przy ul. Wiertniczej 26a i ul. Gubinowskiej 28/30 pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych. Dostępne są tylko dla:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)),
 • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
 • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej (po uprzednim zapoznaniu się z grafikiem dostępności obiektu).
 • zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
 • zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
  Na obiekcie może przebywać nie więcej niż 50% dotychczasowego obłożenia pływalni.


3. HALE SPORTOWE CSW dostępne są dla:

 • zajęć zorganizowanych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, przy czym w obiekcie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
 • zawodników kadry narodowej oraz przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych (po uprzednim zapoznaniu się z grafikiem dostępności obiektu).
 • zawodników pobierających stypendia sportowe, zawodników ligi zawodowej i sportu zawodowego (zgodnie z §9 ust.16 rozporządzenia).

       Na obiekcie może przebywać nie więcej niż 50% dotychczasowego obłożenia hali sportowej.

4. OBIEKTY CSW na otwartym powietrzu
Uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu jest możliwe – przy zachowaniu limitu do 50 osób po wcześniejszej rezerwacji terminu.

W przypadku wydarzeń sportowych, współzawodnictwa sportowego czy zorganizowanych zajęć sportowych liczba osób może być wyższa, a zajęcia, wydarzenia czy współzawodnictwo odbywa się  bez udziału publiczności.

Wejścia na boiska i hale Centrum Sportu Wilanów będą możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod adresami: lub  oraz przedstawieniu oświadczenia potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w rozporządzeniu (dotyczy zarówno pływalni oraz hal sportowych).

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA